Cennik

Kancelaria nie pobiera żadnych opłat wstępnych za pierwsze spotkanie i przed zleceniem sprawy przez Klienta.

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie zleconej usługi określana jest każdorazowo przed jej wykonaniem (na podstawie indywidualnej oferty). Umożliwia to Klientowi podjęcie świadomej decyzji i nie naraża Klienta na konieczność poniesienia niespodziewanych wydatków. Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest m.in. od nakładu pracy niezbędnej do realizacji zlecenia, miejsca wykonania zlecenia, stopnia trudności oraz złożoności sprawy. Pracujemy w oparciu o system współpracy stałej, jak również świadczymy usługi w ramach bieżących problemów.

Oferta stałej obsługi prawnej adresowana jest przede wszystkim do Klientów instytucjonalnych m.in. do przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni itp. Świadczenie usług prawnych na podstawie jednorazowych zleceń dedykowane jest głównie (ale nie wyłącznie) Klientom indywidualnym.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną może być ustalone (w zależności od rodzaju świadczonej usługi oraz preferencji Klienta) według następujących wariantów:

 • stawka godzinowa – Klient uiszcza wynagrodzenie za wykonanie konkretnej usługi w sprawach, w których jednoznaczne określenie wartości zlecenia nie jest możliwe; stawka godzinowa ustalana jest z każdym Klientem indywidualnie biorąc pod uwagę charakter sprawy oraz przewidywaną ilość czasu poświęconego na realizację zlecenia; wysokość stawki godzinowej uzależniona jest od charakteru sprawy i wynosi od 100 zł.
 • ryczałtowo – Klient uiszcza jednorazową, ustaloną uprzednio kwotę wynagrodzenia, po dokonaniu wyceny oferowanej usługi.
 • ryczałt miesięczny – Klient uiszcza stałą, miesięczną opłatę za świadczenie usług prawnych; zarówno zakres świadczonej pomocy prawnej, jak i wynagrodzenie wynika z zawartej z Klientem indywidualnej umowy o świadczenie pomocy prawnej.

Stała obsługa prawna Klientów instytucjonalnych to koszt od 150 zł miesięcznie.

Wynagrodzenie za wybrane usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowych zleceń kształtuje się jak poniżej:

 • porady prawne online lub telefoniczne od 50 zł
 • porady prawne w siedzibie Kancelarii od 100 zł
 • sporządzanie opinii prawnych od 200 zł
 • sporządzanie projektów umów od 150 zł
 • sporządzanie pism procesowych od 150 zł
 • prowadzenie sprawy o rozwód od 800 zł
 • prowadzenie sprawy na drodze polubownej od 200 zł + od 2 do 20 % wyegzekwowanej kwoty
 • windykacja należności od 200 zł + od 2 do 20% odzyskanej kwoty (etap polubowny)
 • pozew o alimenty od 200 zł.

Stałe wynagrodzenie za zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym jest ustalane indywidualnie z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi z uwzględnieniem nakładu pracy z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349 ze późn. zm.), które wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 60 zł
 • powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł
 • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł
 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł
 • powyżej 200000 – 7200 zł.

Przeciwnik procesowy Klienta, który przegrał sprawę w sądzie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionego kosztu wynagrodzenia za zastępstwo prawne.

Powyższe kwoty są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Zadzwoń