Specjalizacje

Nasza Kancelaria świadczy usługi w postaci porad prawnych, czynności prawnych zarówno na etapie przedsądowym, jak i również i w toku postępowania.

Prowadząc zlecone sprawy, Kancelaria kompleksowo przygotowuje wszelkie pisma procesowe m.in. wezwania do zapłaty, stanowiska prawne, pozwy, wnioski, zawiadomienia o możliwości popełniana przestępstwa, pisma procesowe, apelacje, zażalenia, kasacje, skargi kasacyjne.

Zadzwoń