Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych (m.in. doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie dokumentów, opiniowanie umów).

Kancelaria doradza w zakresie przygotowania lub opiniowania już podpisanych umów dotyczących m.in.:

 • umów sprzedaży (przedwstępnych i przyrzeczonych)
 • umów najmu i dzierżawy
 • zlecenia, o dzieło lub świadczenia usług
 • składników majątkowych i niemajątkowych (ich nabywania i zbywania)
 • współpracy i umów ramowych, listów intencyjnych, ugód, porozumień
 • cesji wierzytelności lub długu
 • darowizny
 • użyczenia
 • pożyczki.

W ramach wsparcia w zakresie prawa gospodarczego, Kancelaria oferuje m.in.

 • pomoc w zakładaniu podmiotów gospodarczych
 • wsparcie na etapie wykonania już zawartych umów lub ich rozwiązania
 • analizę już zawartych umów pod kątem ich legalności, prawidłowości, a także pod kątem potencjalnych zagrożeń wynikających z ich treści
 • pomoc w sprawach związanych z ustanawianiem służebności, hipotek i innych obciążeń
 • opracowywania ogólnych warunków sprzedaży i zakupów.

Zadzwoń