Prawo pracy

Wspieramy zarówno pracowników jak i pracodawców we wszelkich sporach pracowniczych zarówno sporach indywidualnych jak i zbiorowych.

W ramach usług z zakresu prawa pracy oferujemy:

  • przygotowanie i zaopiniowanie dokumentów dot. pracowników (m.in. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o powierzeniu mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, umowy o zakazie konkurencji)
  • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych
  • przygotowanie i zaopiniowanie istniejących układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych
  • porady prawne w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części
  • udział w negocjacjach oraz doradztwo w sporach ze związkami zawodowymi.

Ponadto, Kancelaria oferuje wsparcie na etapie postępowania zarówno przez ZUS jaki Państwową Inspekcją Prawną.

Oferta Kancelarii to również wsparcie na etapie sądowym m.in. w zakresie przygotowania pozwu, w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (m.in. pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy).

Zadzwoń