Windykacja należności

Kancelaria oferuje pełną obsługę w zakresie dochodzenia należności wynikających m.in. z niezapłaconych faktur, zaległych pożyczek, kar umownych, zaległości czynszowych, niewykonanych zobowiązań umownych.

Oferujemy wsparcie i pomoc prawną w odzyskaniu zadłużenia zarówno podmiotom gospodarczym jak i osobom fizycznym.
Sposób prowadzenia windykacji należności dostosujemy do konkretnej sytuacji z uwzględnieniem zarówno sytuacji wierzyciela jak i dłużnika.

Usługi Kancelarii obejmują wsparcie na każdym etapie windykacji należności m.in.:

  • na etapie przedsądowym – próba zawarcia ugody na drodze postępowania przedsądowego (sporządzenie wezwania do zapłaty oraz ewentualne negocjacje)
  • na etapie sądowym – sporządzenie pozwu (w wybranym trybie) oraz reprezentacja Klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego
  • na etapie egzekucyjnym– sporządzenie oraz skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej Kancelarii Komorniczej (w tym także: monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz reprezentowanie na tym etapie Klienta).

Kancelaria prowadzi również postępowania sądowe przeciwko członkom zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce.

Kancelaria reprezentuje wierzycieli w postępowaniach sądowych o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Zadzwoń