Prawo i postępowanie podatkowe

Kancelaria oferuje usługi w zakresie m.in. postępowań podatkowych oraz w sporach podatkowych przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji.

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie (zdobyte w ramach wielu lat pracy w organach podatkowych) w prowadzeniu postępowań zarówno przed organami podatkowymi, jak i przed organami kontroli skarbowej.

Kancelaria oferuje wsparcie prawne m.in. w zakresie:

  • podatków dochodowych
  • podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego
  • podatku od czynności cywilnoprawnych
  • podatku od spadków i darowizn
  • podatków i opłat lokalnych.

Kancelaria oferuje wsparcie zarówno na etapie kontroli skarbowej jak i na etapie postępowań sądowych dot. kwestii podatkowych.

W ramach obsługi prawnej, Kancelaria oferuje sporządzenie m.in. wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, zażaleń na postępowania organów podatkowych oraz przygotowanie skarg do sądów administracyjnych, oraz wszelkich innych wniosków i odwołań od decyzji.

Zadzwoń