Postępowania sądowe

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą postępowań sądowych przed sądami powszechnymi (sprawy cywilne, gospodarcze, sprawy z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz postępowań administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Oferta Kancelarii obejmuje wszystkie postępowania sądowe i administracyjne na wszystkich etapach postępowań. Kancelaria oferuje analizę stanu prawnego postępowania z dokładną oceną ewentualnych możliwości procesowych (skutków podjętych czynności procesowych i ich ewentualnych zagrożeń).

Kancelaria udziela wsparcia m.in. w zakresie:

  • opracowywania pozwów, wniosków, zażaleń lub skarg, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych
  • opracowania strategii procesowej
  • zgromadzenia właściwego materiału dowodowego
  • ugód sądowych
  • monitowania postępowania egzekucyjnego.

Zadzwoń