Prawo spółek handlowych

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług w zakresie m.in.:

  • zakładania oraz przekształcania spółek prawa handlowego
  • sporządzania i opiniowania projektów umów, aktów założycielskich i statutów spółek
  • przygotowywania opinii prawnych na potrzeby bieżącej działalności spółek
  • postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym w tym dokonywanie zmian w rejestrze przedsiębiorców (wnioski do KRS)
  • obsługi organów spółek, tj. zarządów, zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych
  • przygotowywania projektów uchwał oraz opiniowania uchwał zarządów, zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych
  • dokonywania zmian w rejestrze zastawów
  • doradztwo i reprezentację przy zaskarżaniu uchwał organów spółek
  • doradztwo i reprezentację w postępowaniu układowym i upadłościowym.

Zadzwoń