Porady on-line

Zapoznałem/am się oraz akceptuję regulamin udzielania porady prawnej on-line oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu na potrzeby realizacji usługi.

[recaptcha]

Porady prawne online są, zgodnie z regulaminem, odpłatne.

Płatność następuje na rachunek bankowy kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kwiatek, ul. Tarczyńska 5/9 lok. 35, 02-025 Warszawa – o numerze 39 1140 2004 0000 3902 7746 5877 lub za pośrednictwem systemu Przelewy24.

Zadzwoń