Adoptowane dziecko nie dziedziczy długów biologicznego ojca

Dnia 22 maja 2019 r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w sprawie o sygn. akt I NSNc 3/19 uwzględniła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skarga dotyczyła sytuacji dziedziczenia długów przez adoptowane dziecko po zmarłym biologicznym ojcu.

Zgodnie w wyrokiem Sądu Najwyższego adoptowane dziecko nie dziedziczy długów biologicznego ojca.

Zdaniem RPO sąd pierwszej instancji popełnił błąd. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę Rzecznika i zgodnie z nią uchylił wyrok sądu rejonowego, któremu zwrócił sprawę. (…)

https://www.rp.pl/Rodzina/305229928-Adoptowane-dziecko-nie-dziedziczy-dlugow-biologicznego-ojca-SN-uwzglednil-skarge-nadzwyczajna-RPO.html

Zadzwoń