Category Archives: Uncategorized

Ciąża a nowa praca – problemy z ZUS – odmowa wypłaty świadczeń

Bardzo wiele kobiet stoi przed dylematem czy może podjąć nową pracę (na umowę o pracę) będąc w ciąży lub planując w niedługim czasie ciążę. Powszechne są historie, iż ZUS zazwyczaj kwestionuje wtedy taki stosunek pracy i odmawia prawa do wypłaty świadczeń – zasiłku chorobowego, a następnie macierzyńskiego. Jednakże, jak potwierdzają to zarówno sądy polskie jak i ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka – ciąża to nie powód sam w sobie, […]

Odrzucenie spadku – procedura, terminy, opłaty

Temat odrzucenia spadku pojawia się w kontekście uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe. Odrzucenie spadku w pozwala uchronić spadkobierców przed zadłużonym spadkiem. Warto rozważyć odrzucenie spadku w sytuacji, gdy nie wiemy co składa się na spadek a mamy podejrzenia, że w większości mogą to być długi spadkowe a po ich spłacie niewiele zostanie ze spadku. Na odrzucenie spadku mamy określony czas – 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania czyli od momentu kiedy […]

Eksmisja dla sprawcy przemocy domowej – podstawy i procedura

Małżonek lub były małżonek może domagać się eksmisji drugiego małżonka lub byłego małżonka na różne sposoby (różne podstawy prawne => różne skutki prawne), uzależnione jest to od przyczyn eksmisji, tytułu prawnego do mieszkania (najem, użyczenie, prawo własności, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) jak i w zależności od tego, czy prawo do mieszkania wchodzi do majątku wspólnego małżonków.   EKSMISJA Z LOKALU NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW – […]

Kredyt we frankach – wyrok TSUE – jak pozwać bank – krok po kroku

Polskie sądy są przepełnione pozwami w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Wydane orzeczenie TSUE w październiku było punktem zapalnym dla kredytobiorców, którzy domagają się teraz swoich praw od banków stosujących nieuczciwe zapisy o indeksowaniu kredytu kursem obcej waluty. Coraz częściej polskie sądy orzekają też na korzyść kredytobiorców. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-260/18, niektórzy z posiadających kredyty hipoteczne indeksowane kursem CHF […]

Opodatkowanie hali garażowej / garażu – jednak według niższej stawki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że „skoro znajdujące się w posiadaniu spółki i przeznaczone na sprzedaż mieszkania w budynkach mieszkalnych nie są traktowane jako zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, to analogicznie hale garażowe w budynkach mieszkalnych jako dokładnie w ten sam sposób niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, również nie powinny podlegać opodatkowaniu wg najwyższej stawki podatku od nieruchomości (od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej)” – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 […]

Błędy w świadectwie pracy – korekta po latach lub gdy firma już nie istnieje

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy (bez względu na sposób ustania stosunku pracy) jest wydanie świadectwa pracy, w którym dokumentuje się informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia. Świadectwo pracy jest niesamowicie ważnym dokumentem, zarówno w kolejnym miejscu pracy jak i ma niebagatelne znaczenie dla uprawnień emerytalnych czy rentowych, z tego też względu należy zweryfikować, aby w jego treści nie pojawiły się żadne błędy czy nieścisłości. W przypadku […]

Wcześniejsza spłata kredytu oznacza zwrot części kosztów kredytów

Klient, który spłacił kredyt konsumencki przed czasem, musi otrzymać proporcjonalny zwrot wszystkich poniesionych kosztów – orzekł w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zaciągając kredyt konsumencki (kredyt gotówkowy, pożyczkę) czy to w banku czy to w firmach pożyczkowych standardowo oprócz odsetek, naliczane są dodatkowe opłaty np. prowizja za udzielenie kredytu, składki ubezpieczeniowe czy opłaty administracyjne, opłata za rozpatrzenie wniosku itp. Dla przykładu: zaciągając kredyt w banku na 12 miesięcy płacimy prowizję […]

Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Sądy powszechnie akceptują brak zaufania jako przyczynę uzasadniającą zwolnienie z etatu. Z jednej strony, nie można oczekiwać od pracodawcy zatrudniania osoby do której utracił zaufanie (nie ufa takiemu pracownikowi, nie wierzy takiej osobie). Jednak z drugiej strony, często dochodzi do nadużyć pojęcia „utrata zaufania” w kontekście podstawy do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Dlatego też, sądy (w tym również i Sąd Najwyższy) zaostrzają kryteria powoływania się w wypowiedzeniu na utratę zaufania do pracownika. Podstawy […]

Spółka komandytowa – kogo pozwać? Spółkę, komplementariusza, komandytariusza?

Spółka komandytowa jest spółka osobową która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą,  której jeden ze wspólników odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność drugiego (komandytariusza) jest ograniczona. Ten typ spółki jest coraz powszechniejszy z różnych względów (m.in. optymalizacja podatkowa, zasady odpowiedzialności wspólników itp.). Coraz częstsze staje się wykorzystywanie jednoosobowej spółki z o.o., jako komplementariusza. Na wstępie należy przypomnieć, iż w spółce komandytowej nie istnieją wyodrębnione organy […]

Nadgodziny a dyżur – wynagrodzenie za nadgodziny

Samo pozostawanie w gotowości do pracy nie wystarcza do zakwalifikowania takiego stanu jako pracy w godzinach nadliczbowych (m.in. wyrok SN z 9.5.2018 r., III PK 86/17). Praca w godzinach nadliczbowych oraz dyżur zostały opisane w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu pracy pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika […]

Zadzwoń