Odmowa zapłaty zasiłku chorobowego przez ZUS – co zrobić , jak się odwołać

Pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje – co do zasady – wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.

Niestety, coraz częściej można zaobserwować „wzmożoną aktywność” ZUS w zakresie kontroli (niestety) szczególnie kobiet w ciąży (które dopiero zaczęły pracę) oraz kobiet w ciąży które założyły działalność gospodarczą na krótko przed ciążą (i np. zadeklarowały wysoką podstawę składkową).

Podstawową kwestią jest to, iż jeżeli ZUS wydał decyzję odmowną tj. odmówi wypłaty zasiłku należy bezwzględnie napisać odwołanie od tej decyzji.

Samo odwołanie jest bezpłatne tj. nic się nie opłaca ani w ZUS ani w sądzie.

W samej decyzji jest „pouczenie” jak to zrobić tj. wskazany jest termin i sposób czyli odwołanie wnosi się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem naszego miejscowego oddziału ZUS, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Najważniejsza jest jednak treść odwołania, to jakie argumenty i dowody wskażemy.

Kluczowa jest dokładna analiza stanu faktycznego oraz tego co „zarzuca” ZUS i dlaczego w teorii odmawia wypłaty zasiłku. Bardzo ważne jest też odpowiednie przygotowanie dowodów wskazujących na to, że decyzja ZUS jest błędna.

Oczywiście, istnieje szansa, iż po wniesieniu odwołania ZUS zmieni swoją własną decyzję ale co do zasady nie dzieje się tak często. Dlatego też należy liczyć się z postępowaniem sądowym.

Jeśli wynik postępowania sądowego będzie korzystny to ZUS będzie miał obowiązek zapłacić zaległy zasiłek.

Jednak, tylko odpowiednie przygotowanie odwołania gwarantuje, iż ZUS wypłaci zasiłek.

Zadzwoń