Odrzucenie spadku – procedura, terminy, opłaty

Temat odrzucenia spadku pojawia się w kontekście uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe.

Odrzucenie spadku w pozwala uchronić spadkobierców przed zadłużonym spadkiem. Warto rozważyć odrzucenie spadku w sytuacji, gdy nie wiemy co składa się na spadek a mamy podejrzenia, że w większości mogą to być długi spadkowe a po ich spłacie niewiele zostanie ze spadku.

Na odrzucenie spadku mamy określony czas – 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania czyli od momentu kiedy dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku. Zazwyczaj będzie to data śmierci spadkodawcy. Jednak dość często jest to data kiedy dowiadujemy się np. po dłuższym czasie, iż np. nasz krewny zmarł. Dlatego termin 6 miesięcy dla każdego ze spadkobierców może rozpoczynać się w różnym momencie. Warto udokumentować moment kiedy dowiadujemy się o śmierci spadkodawcy.

Niestety, termin 6 miesięcy to tzw. termin zawity, co oznacza, że po jego upływie uprawnienie spadkobiercy do odrzucenia spadku wygasa.

Odrzucenie spadku można przeprowadzić na dwa sposoby:

  • przed notariuszem
  • przed sądem

Odrzucenie spadku przed notariuszem jest zdecydowanie szybsze i łatwiejsze.

Koszt samej czynności to 50 zł. Kosz notariusza zależy od ilości „odpisów” oświadczenia jakie chcemy otrzymać. Zazwyczaj wystarczy umówić wizytę u notariusza, okazać dowód oraz wskazane przez notariusza dokumenty (m.in. akt zgonu spadkodawcy) i można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Odrzucenie spadku przed sądem to koszt 100 zł, ale procedura jest dłuższa. W przypadku tego rozwiązania, konieczne jest złożenie wniosku do sądu o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Wniosek składa się w sądzie rejonowym. Konieczne jest również dołączenie aktu zgonu spadkodawcy. Po złożeniu takiego wniosku, sąd wyznaczy termin do odebrania ustanego oświadczenia o odrzuceniu spadku. W trakcie takiego posiedzenia (trzeba osobiście stawić się w sądzie) sąd sporządzi właściwy protokół zawierający oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Skutkiem odrzucenie spadku jest całkowite wyłącznie od dziedziczenia po spadkodawcy. Warto zaznaczyć, iż odrzucenie spadku dotyczy całego spadku – zatem nie można odrzucić tylko części spadku a części spadku zachować. Istotne jest również, iż jeśli odrzucający spadek ma dzieci, to w jego miejsce „wstępują” jego dzieci. Dlatego też, warto zadbać aby dzieci odrzucającego spadek również nie dziedziczyły potencjalnych długów. Jeśli dziecko jest pełnoletnie – procedura wygląda tak samo jak dla dorosłego. Jeśli jednak dziecko jest niepełnoletnie – do odrzucenia spadku po niepełnoletnim dziecku – konieczna jest zgoda sądu rodzinnego.

Zadzwoń