Zwrot prowizji od kredytu – jak to zrobić szybko i skutecznie

Osoby, które spłaciły kredyt przed terminem powinny otrzymać częściowy zwrot kosztów kredytu. Jeśli za przyznanie kredytu liczona była prowizja lub występowały inne opłaty bankowe, bank ma obowiązek zwrócić ich część proporcjonalną do skrócenia terminu spłaty.

Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wcześniejsza spłata kredytu powinna skutkować zwrotem części pobranych przez bank opłat i prowizji.

Kluczowe pozostaje pytanie jak uzyskać zwrot takiej prowizji oraz opłat okołokredytowych za wcześniejszą spłatę kredytu?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 19 września 2019 roku orzekł, że jeśli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, to koszty uzyskania kredytu powinny zostać zmniejszone proporcjonalnie do czasu spłaty. Trybunał wprost odniósł się do całkowitych kosztów kredytu, nie tylko do jego oprocentowania (wysokości odsetek).

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK jest analogiczne jak TSUE. Dlatego warto ubiegać się o taki zwrot – mając tak solidne podstawy prawne.

Co do zasady aby otrzymać taki zwrot należy zwrócić się do banku, który udzielał kredytu.

Niestety, banki bardzo często przedłużają procedurę, mnożą wymogi, formularze tak aby zniechęcić do ubiegania się o taki zwrot.

Dlatego tak ważne jest skrupulatne i profesjonalne przygotowanie do całej procedury. Warto przeanalizować samą umowę kredytową, harmonogram spłat, wysokość poszczególnych opłat. Wszystko to ma wpływ na wynik końcowy. Jeśli bank jednak odmówił wypłaty należnych środków, konieczne jest odwołanie.

Zadzwoń