Nękanie przez firmę windykacyjną – co robić?

Nękanie przez firmy windykacyjne staje się coraz częściej standardową praktyką firm windykacyjnych.

Nie ma znaczenia czy firmy te działają w imieniu własnym czy w imieniu innej firmy – wierzyciela.

Kluczowe jest aby pamiętać o jednym, mimo deklaracji – firmom windykacyjnym nie zależy na pomocy dłużnikowi!!!! Dlatego nie wolno iść na jakąkolwiek ugodę z firmą windykacyjną ani podpisywać jakiejkolwiek ugody ani wpłacać nawet najmniejszych kwot!

Windykatorzy potrafią nękać telefonami, kilka razy dziennie, nachodzić w domu (udając kuriera, listonosza, dostawcy jedzenia itp.), wypytywać w pracy, wypytywać sąsiadów, codziennie wysyłać wezwania do zapłaty / propozycje ugody, maile. Wszystko to potrafi niestety skutecznie zastraszyć dłużnika.

Bez względu na to czy firma windykacyjna działa w imieniu własnym czy na czyjeś zlecenie – działania takiej firmy potrafią skutecznie utrudnić życie dłużnikowi.

Metody podejmowane przez firmy windykacyjne często przypominają nękanie.

Firmy windykacyjne działają na pograniczu prawa lub nawet wbrew przepisom i niejednokrotnie próbują odzyskać długi które są już dawno przedawnione!!! Dlatego tak ważne jest natychmiastowe działanie m.in. po to aby albo pozbyć się całkowicie długi (przedawnienie) albo np. umorzyć część.

Kluczowe jest, że firma windykacyjna to nie jest komornik!

Należy mieć na uwadze, że metody używane przez firmy windykacyjne bardzo często mają znamiona nękania (nachodzenie w domu, wypytywanie sąsiadów). Windykatorzy przekraczają swoje uprawnienia (udawanie listonosza, komornika, kuriera aby wejść na posesję, do domu), zastraszanie przekazaniem sprawy „na policję, do prokuratora, do komornika”, sprzedażą domu, mieszkania. Firmy windykacyjne potrafią też zastraszyć dłużników wskazując ogromne koszty manipulacyjne i ogromne odsetki z kosztami obsługi windykacyjnej (które niejednokrotnie przekraczają sam dług) aby w ten sposób wymóc spłatę należności głównej.

Należy uważnie zapoznać się z treścią listów otrzymywanych od firm windykacyjnych i natychmiast podjąć działania zmierzające do uwolnienia się jeśli nie od długu to przynajmniej od firmy windykacyjnej.

Co więcej, należy bronić się przed takimi działaniami jak nękanie. Dłużnik mimo faktu niespłaconego zadłużenia, może i powinien bronić swoich praw. Fakt niespłaconego długu nie powoduje, że firmy windykacyjne mogą zastraszać i nękać dłużnika.

Zadzwoń