Zatrzymanie prawa jazdy – co robić?!

Niestety, rocznie wielu kierowców (świadomie lub nieświadomie) kieruje pojazdami w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu.

Konsekwencje takiego zachowania są bardzo poważne (m.in. utrata możliwości zarobkowania, sankcje karne, negatywne opnie w pracy, w miejscu zamieszkania, na uczelni itp.).

Praktyka wskazuje, iż nie każda sprawa jest „oczywista” i że bardzo często w wielu przypadkach można uniknąć konsekwencji prawnych odebrania prawa jazdy lub ewentualnie skrócić okres pozbawienia prawa jazdy.

Według polskiego prawa wyróżnia się dwa stany nietrzeźwego kierowcy:

  • Stan po użyciu alkoholu- jeśli we krwi stężenie alkoholu wynosi 0,2 – 0,5 promila (lub w wydychanym powietrzu 0,1-0,25 mg na dm3). Jeśli prowadziłeś auto po spożyciu alkoholu, jest traktowane jako wykroczenie.
  • Stan nietrzeźwości- jeśli stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila (w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg na dm3). W tym wypadku siadanie za kierownicę przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem.

Za prowadzącego będzie uznany nawet ten, kto tylko siedzi za kierownicą samochodu lub motocykla, gdy silnik pojazdu pracuje, albo gdy kluczyk włączający zapłon znajduje się w stacyjce.

Sąd albo prokuratura w terminie 14 dni po otrzymaniu przekazanego przez policję dokumentu prawa jazdy, wydają postanowienia o jego zatrzymaniu na czas trwania postępowania albo o jego zwrocie (przed wydaniem postanowienia dobrze jest sporządzić i wysłać do sądu lub prokuratury pismo w którym wskazywalibyśmy na brak podstaw do zatrzymania prawa jazdy np. poprzez podniesienie wątpliwości co do wskazanego przez policjantów przebiegu zdarzenia).

W sytuacji zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zasięgnąć opinii radcy prawnego. Szybkość działania kierowcy odgrywa w takich przypadkach kluczową rolę. Jak już wspomniano, w wielu przypadkach możliwe jest zminimalizowanie skutków prowadzenia pojazdu pod wpływem lub po użyciu alkoholu oraz zatrzymania prawa jazdy.

Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu lub pod wpływem przewidziane są m.in. kara grzywny ograniczenie wolności  albo pozbawienie wolności. Należy podkreślić, iż w przypadku stanu nietrzeźwości, po ewentualnym wyroku skazującym kierowca będzie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego.

Należy mieć na względzie, iż sąd wymierzając  karę (czy to za jazdę pod wpływem czy po użyciu) zwraca uwagę na wszystkie czynniki łagodzące i zaostrzające sytuacje sprawcy.

Nie każdy ma świadomość, iż na wysokość kary oraz na ewentualnie typ kary (czy grzywna, czy ograniczenie czy pozbawienie wolności) ma wpływ wiele czynników.

Warto wspomnieć, iż w niektórych sytuacjach postępowanie karne może zakończyć się jego warunkowym umorzeniem. Organy ścigania niechętnie oferują takie rozwiązanie z własnej inicjatywy. Co istotne, przy warunkowym umorzeniu – nie dochodzi do skazania. Oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu jest w tym przypadku dalej osobą niekaraną.

Profesjonalni pełnomocnicy mając doświadczenie w tego typu sprawach dokładnie wiedzą na jakie aspekty danego czynu zwrócić uwagę oraz jak ująć całość okoliczności w postepowaniu karnym biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia oraz warunki osobiste obwinionego a także jego postawę przed i po popełnieniu zarzuconego mu czynu.

W takich sprawach kluczowe jest uwzględnienie wielu aspektów m.in. miejsca i czasu zdarzenia, warunków atmosferycznych i drogowych, rodzaju naruszonych zasad ruchu drogowego jak i stopień ich naruszenia, natężenia ruchu kołowego i pieszego, rodzaju drogi, którą poruszał się kierowca w czasie popełnienia wykroczenia, rodzaju pojazdu jakim się poruszał. Nie mniej istotne są również: znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu zarzucanego, znikomy stopień zawinienia, jego właściwości i warunki osobiste przed i po popełnieniu wykroczenia, uprzednia niekaralność oraz bardzo poważne konsekwencje grożące kierowcy i jego najbliższym w razie zatrzymania prawa jazdy.

Wszystko to powoduje, iż w przypadku zatrzymania prawa jazdy, zasadne jest szybkie działanie tj. szybki kontakt z radcą prawnym, skorzystanie z prawa odmowy składania wyjaśnień oraz dokładne poznanie swoich praw i obowiązków. Zdecydowanie odradzamy podejmowanie szybkich i nieprzemyślanych decyzji mając na uwadze poważne konsekwencje zatrzymania prawa jazdy. Nie zawsze, propozycja dobrowolnego poddania się karze jest najkorzystniejsza dla kierowcy. W całej tej procedurze najlepiej pomoże Państwu Nasza Kancelaria.

Zadzwoń