Pozew frankowy / kredyt we frankach – jak napisać

Pozew do sądu co do zasady można złożyć w dowolnym momencie. Zarówno w trakcie trwania umowy z bankiem jaki i po spłacie kredytu.

Pierwszym etapem jest jednak analiza czy taka umowa kredytowa zawiera w sobie niedozwolone w zapisy, tzw. klauzule abuzywne.

Tylko i wyłącznie jeśli w umowie kredytowej są tzw. klauzule abuzywne zasadne jest złożenie pozwu do sądu.

Co istotne, nawet po spłacie kredytu można wnieść pozew. Sam fakt, że całkowicie spłacono kredyt przecież nie powoduje, że z umowy zniknęły niedozwolone zapisy.

Aby złożyć pozew potrzebne są jednak dokumenty tj. w szczególności sama umowa kredytowa wraz ze wszystkimi załącznikami, ewentualne dokumenty związane z zawarciem tej umowy, zaświadczenia z banków itp.

Należy podkreślić, iż każdy pozew będzie miał inne brzmienie dlatego, że umowa w każdym z banków jest inna i banki stosowały różne klauzule niedozwolone. Dlatego nie ma jednego szablonu wymaganych dokumentów i tym bardziej nie ma jednego szablonu „pozwu”.

Bardzo istotne jest to, iż każda sytuacja jest inna, każda umowa jest inna gdyż pod uwagę trzeba również brać inne okoliczności towarzyszące zawarciu umowy kredytowej jak i samego przebiegu obowiązywania umowy. Dlatego nie warto sugerować się innymi umowami i sprawami.

Co istotne a bardzo często jest mylone: unieważnienie umowy to nie to samo co jej odfrankowienie.

Jakie kwoty wchodzą w grę: to zależy od wielu czynników ale co do zasady jest to od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Zadzwoń