Jak szybciej odzyskać prawo jazdy – zakaz prowadzenia pojazdów

Czy można skrócić czas zakazu prowadzenia pojazdów – Tak! – co do zasady istnieje taka możliwość!

Jednym ze środków karnych orzekanych przy czynach związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przepisy w tym zakresie są dość jednoznaczne i niestety sądy dość surowo oceniają takie czyny. Dlatego tak ważne jest zweryfikowanie czy w danym przypadku można w jakikolwiek sposób skrócić czas zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zanim określimy kiedy możemy się ubiegać o takie skrócenie zakazu musimy dokładnie przeanalizować wyrok i całość zapadłego rozstrzygnięcia.

Uwaga! Nie ma możliwości skrócenia na tej podstawie zakazu prowadzenia pojazdów, który został orzeczony w wyroku skazującym za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości (czyli jeśli podstawą zastosowania środka karnego był art. 42 § 2 k.k.).

Ważne jest określenie kiedy uprawomocnił się wyrok czy przez 18 maja 2015 r. czy po 18 maja 2015 r.

Jest to data graniczna i ma znaczenie kiedy możemy się ubiegać o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych musimy skierować do sądu, który wydał wyrok w I instancji (zgodnie z art. 3 §1 k.k.w.)

Kluczowe jest odpowiednie uargumentowanie wniosku czyli dokładne i przekonywujące wykazanie dlaczego sąd powinien wyrazić zgodę na skrócenie okresu zakazu.

Wniosek nie podlega opłacie. Nie ma wyraźnie określonego okresu kiedy sąd rozpatrzy taki wniosek ale warto złożyć taki wniosek odpowiedni wcześniej tak aby są orzekł najlepiej tuż po tym jak zajdzie możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli sąd wyrazi zgodę na skrócenie okresu zakazu jednym z warunków szybszego odzyskania prawa jazdy jest m.in. odbycie kursu reedukacyjnego.

Po otrzymaniu skierowania na taki kurs należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Na kurs trzeba zgłosić się w terminie miesiąca od dnia otrzymania skierowania i przedstawić staroście zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie kolejnych 6 tygodni.

Sąd może rozpatrzyć wniosek pozytywnie dzięki tzw. blokadzie alkoholowej. Osoby, które straciły uprawnienia dożywotnio, mogą się o to ubiegać dopiero po 10 latach od wyroku.

Niestety, skrócenie zakazu nie sprawia, że oskarżony nie musi zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy.

W przypadku, gdy zakaz trwał co najmniej rok, konieczne jest ponowne podejście do egzaminu.

 

Zadzwoń