Odmowa wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS – co zrobić?

Niestety, coraz ostatnie miesiące przyniosły informacje, że ZUS w zmorzonej ilości kontroluje kobiety w ciąży oraz kobiety na zasiłku macierzyńskim.

Najczęstszym powodem decyzji wszczynającej kontrolę ZUS jest „krótki okres czasu pomiędzy momentem zgłoszenia do ubezpieczenia a momentem powstania niezdolności do pracy lub momentem złożenia wniosku o zasiłek macierzyński”.

Niestety, taka jednostronna decyzja ZUS, zazwyczaj oparta jest tylko i wyłącznie na jednej przesłance – krótki okres czasu pomiędzy np. zatrudnieniem a zwolnieniem lekarskim lub urodzeniem dziecka.

Już sam ten fakt powoduje najczęściej dla ZUS, że takie zatrudnienie jest kwestionowane a tym samym odmawia się wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Najważniejsze jest to, że nie istnieje zakaz zawiera umów o pracę z kobietami w ciąży. Wiele kobiet nie wie, że jest w ciąży podpisując umowę o pracę. A często zdarzają się w trakcie ciąży takie problemy medyczne powodujące, że konieczne jest zwolnienie lekarskie w krótkim okresie od podpisania umowy o pracę.

Coraz częściej ZUS traktuje połączenie „umowa o pracę – ciąża” jako próbę wyłudzenia świadczeń z ZUS. Jest to bardzo krzywdzące dla kobiet uczciwie wykonujących swoja pracę i próbujących godzić zarówno ciążę jak i później życie zawodowe z życiem prywatnym i sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Szczególnie w dobie wszechobecnych haseł dotyczących „polityki prorodzinnej i opieki nad matkami”.

Dlatego, w sytuacji, gdy otrzymujemy decyzję odmawiającą wypłaty zasiłku macierzyńskiego konieczne jest sporządzenie odwołania od takiej decyzji.

W odwołaniu koniecznie należy wskazać wszystkie dowody na to, że pracę się faktycznie wykonywało i dlatego nie na podstaw do takiej decyzji ZUS. Dowodami mogą być m.in. maile, sms, świadkowie / koledzy z pracy itp.

Ważne jest również zgłoszenie stanowiska w sprawie i wskazanie np. że chcemy się zapoznać z dokumentami zgromadzonymi przez ZUS przed wydaniem decyzji.

Oczywiście w niektórych przypadkach ZUS, mimo złożenia odwołania, w dalszym ciągu odmawia wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Wtedy, niestety konieczne jest postępowania sądowe. Wtedy też, należy wskazać ponownie dowody na to, że wykonywano pracę, należy wykazać błędy i uchybienia popełnione przez ZUS w postępowaniu.

Zadzwoń