Członek zarządu i wspólnik jednocześnie – bez ZUS – czy to możliwe?

Niestety ostatnie zmiany w prawie podatkowym tzw. Polski Ład powodują konieczność zapłaty składek ZUS przez osoby dotychczas np. z tego zwolnione.

Chodzi tu m.in. o członków zarządu / prezesów zarządu – którzy dotychczas otrzymywali tzw. wynagrodzenie za zarząd na podstawie uchwały wspólników powołującej ich do pełnienia funkcji.

Wynagrodzenie takie dotychczas opodatkowane było PIT według skali, czyli 17 albo 32 proc. bez żadnych składek ZUS. Jednak Polski Ład wprowadził zmiany, i osoby takie będą zmuszone do zapłaty składki zdrowotnej.

Zmiany te dotyczą m.in. członków organów spółek np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, ze członek zarządu lub prezes zarządu zmuszeni będą opłacić 9-procentową składkę zdrowotną. Oczywiście składki płaci spółka, ale sama składka potrącana jest z wynagrodzenia członka zarządu / prezesa.

Na chwilę obecną, istnieje jednak kilka możliwości uniknięcia takiej składki.

Do zastosowania możliwych rozwiązań konieczna jest analiza m.in. umowy spółki, struktury właścicielskiej i struktury osobowej organów spółki.

Jedną z możliwości daje np. art. 176 kodeksu spółek handlowych.

Umowa spółki musi wprowadzać dla wspólników, którzy często są również członkami zarządu/ prezesami, obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Za takie czynności przysługiwało będzie określone wynagrodzenie. Niestety świadczenia takie nie mogą obejmować kierowania i zarządzania spółką. Wtedy co do zasady można zastosować tylko i wyłącznie opodatkowanie PIT wg skali ale bez składek ZUS – składki zdrowotnej.

Jednak, żeby optymalnie dobrać najkorzystniejsze rozwiązania, jak już wspominano powyżej, należy przeanalizować zarówno strukturę właścicielską spółki, strukturę organów i ich skład osobowy oraz dokonać analizy aktów założycielskich spółki. Tylko wtedy zaproponowane zmiany mogą odnieść zamierzony skutek w postaci optymalizacji podatkowej i w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Zadzwoń