Jak odzyskać prowizję od spłaconego kredytu – kiedy jest to możliwe/ zasady i wysokość zwrotu

TSUE potwierdził, że przy wcześniejszej spłacie kredytu, konsument ma prawo żądać od banku proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłat i kosztów związanych z kredytem, nie tylko odsetek, ale również prowizji oraz ubezpieczenia.

Dlatego każdy konsument, który spłacił kredyt konsumencki przed czasem, ma prawo do odzyskania prowizji proporcjonalnie do okresu, w którym spłacony był kredyt. Jeśli spłacono kredyt przed terminem określonym w umowie, można otrzymać zwrot dodatkowych opłat takich jak prowizja czy inne koszty związane z uzyskaniem finansowania.

Każdy ma prawo ubiegać się o zwrot od instytucji finansowej / banku proporcjonalnej części poniesionych kosztów, wyliczonej w sposób liniowy to znaczy, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania – i tę sumę instytucja powinna oddać konsumentowi.

Wiele z banków zadeklarowało gotowość do wypłaty części opłat pobranych z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

Wśród banków, które już zobowiązały się do wypłaty pobranych opłat za wcześniej spłacony kredyt konsumencki lub pożyczkę są: Alior Bank, BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, Millennium Bank, Nest Bank, PKO BP, Pekao SA, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank i Volkswagen Bank Polska. Banki te mają korzystać z metody liniowej.

Jednak w zdecydowanej większości przypadków banki / instytucje finansowe same nie zwracają opłat / prowizji i innych opłat, dlatego konieczne jest złożenie stosownego wniosku / reklamacji. W piśmie tym można powołać się m.in. na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stanowisko UOKiK.

Bank ma obowiązek zwrócić kwotę, która wynika z proporcji ilości rat, o które skrócona będzie spłata, do ilości rat, jakie uwzględniała pierwotnie umowa. Jeśli zatem kredyt gotówkowy był  w 48 ratach i spłacono go po 24 miesiącach, to bank musi zwrócić 1/2 poniesionych kosztów.

Można skorzystać z licznych kalkulatorów wyliczających kwotę zwrotu. Jednak to bank ostatecznie wyliczy kwotę zwrotu za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego.

Jednak aby uniknąć problemów związanych ze zwrotem prowizji i opłat warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, gdyż tylko i wyłącznie dokładna analiza całej umowy oraz stanu prawnego pozwoli na wyegzekwowanie od banku / instytucji finansowej całości należnych środków.

Zadzwoń